Ασφάλεια Συναλλαγών

Όλες οι συναλλαγές που λαμβάνουν χώρα μέσω του www.seaheartcreations.gr διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο, καθώς επίσης και από το Νόμο περί Προστασίας των Καταναλωτών (Ν. 2251/1994), σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο και τις πωλήσεις από απόσταση.
Για την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων και των ηλεκτρονικών συναλλαγών, κάνουμε χρήση τεχνολογίας αιχμής ακολουθώντας τις τελευταίες εξελίξεις στη ψηφιακή κρυπτογράφηση.

Αναγνώριση Πελάτη
Κατά τη διαδικασία δημιουργίας λογαριασμού, καλείστε να συμπληρώσετε το επιθυμητό USERNAME ή το E-MAIL και τον προσωπικό σας ΚΩΔΙΚΟ. Tον ΚΩΔΙΚΟ,  γνωρίζετε μόνο εσείς και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να τον κοινοποιείτε σε τρίτους, αφού έχετε προσωπικά την ευθύνη για τη διαφύλαξή του. Μπορείτε να αλλάζετε τον κωδικό σας, κάθε φορά που πιστεύετε πως μπορεί να έχει διαρρεύσει σε τρίτους.

Αυτόματη Αποσύνδεση
Αν απομακρυνθείτε από τη συσκευή πρόσβασης στο internet για διάστημα μεγαλύτερο των 30 λεπτών, ενώ έχετε ξεχάσει να αποσυνδεθείτε, τότε αυτόματα το www.seaheartcreations.gr θα σας αποσυνδέσει για λόγους ασφαλείας.

Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος www.seaheartcreations.gr σημαίνει και την αποδοχή και συναίνεση επί των παρόντων όρων.

Γενικά:
Για την επικοινωνία, ορθή εκτέλεση της παραγγελίας και αποστολή των προϊόντων που επιλέξατε από το www.seaheartcreations.gr είναι αυτονόητο πως θα ζητηθούν προσωπικά στοιχεία σας, τα οποία χρησιμοποιούνται σε όλες τις συνήθεις συναλλαγές, όπως για παράδειγμα ονοματεπώνυμο, Α.Φ.Μ., ηλεκτρονική και φυσική διεύθυνση κ.α.
Τα στοιχεία αυτά τηρούνται σε ασφαλές ηλεκτρονικό περιβάλλον και σε καμία περίπτωση δεν παραχωρούνται σε τρίτους, παρά μόνο σε αρμόδιες κρατικές αρχές όταν συντρέχουν οι λόγοι που προβλέπει η νομοθεσία και κατόπιν εισαγγελικής εντολής.
Ταυτόχρονα, οι εργαζόμενοι και οι συνεργάτες της seaheartcreations.gr που έχουν πρόσβαση σε αυτά, είναι διαβαθμισμένα στελέχη της εταιρείας μας, με εξουσιοδότηση και περιορισμένη πρόσβαση σε ότι αφορά αποκλειστικά και μόνο την διεκπεραίωση της παραγγελίας σας ή/και τη διευκόλυνσή σας σε περίπτωση τεχνικού κωλύματος, επαναφοράς κωδικού κ.α.
Ορισμένα από τα προσωπικά σας στοιχεία μπορεί να δοθούν σε τρίτες συνεργαζόμενες εταιρείες, μόνο όμως μετά από τη δική σας συναίνεση μέσω σχετικής φόρμας και μόνο για προωθητικούς λόγους που επιφέρουν αξιόλογο όφελος σε εσάς. Σε κάθε περίπτωση δεσμευόμαστε πως τα προσωπικά σας στοιχεία δε θα χρησιμοποιηθούν κακόβουλα επιφέροντας οποιαδήποτε μορφή ζημίας σε εσάς ή την επιχείρησή σας.
Με γραπτή αίτησή σας και σύμφωνα με τη νομοθεσία (ν. 2472/1997), μπορείτε να ζητήσετε ανά πάσα στιγμή τη μεταβολή, τροποποίηση ή και οριστική διαγραφή των προσωπικών σας στοιχείων από τη βάση δεδομένων του seaheartcreations.gr

Συγκέντρωση πληροφοριών:
Το ηλεκτρονικό κατάστημα seaheartcreations.gr, σας επιτρέπει την περιήγηση στις σελίδες του και την αναζήτηση προϊόντων και πληροφοριών, χωρίς να είναι απαραίτητο να εγγραφείτε μέλη ή να καταχωρήσετε τα προσωπικά σας στοιχεία. Είναι απαραίτητο όμως, για αυτονόητους λόγους, που πηγάζουν από τις συναλλακτικές συνήθειες, να δώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία εφόσον επιθυμείτε να προβείτε σε παραγγελία προϊόντων, να εγγραφείτε μέλη ή να λαμβάνετε ενημερωτικά και προωθητικά newsletters.

Κατηγορίες προσωπικών πληροφοριών και χρήση αυτών:
α) Πληροφορίες απαραίτητες για την αγορά προϊόντων και την εγγραφή ως μέλος (π.χ. ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο)
β) Πληροφορίες απαραίτητες για την διεκπεραίωση και αποστολή της παραγγελίας (π.χ. διεύθυνση αποστολής, τηλέφωνο σταθερό ή κινητό, fax, αριθμός ταυτότητας)
γ) Πληροφορίες απαραίτητες για την έκδοση των νόμιμων φορολογικών παραστατικών (π.χ. Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., επαγγελματική δραστηριότητα, εταιρική επωνυμία)
δ) Πληροφορίες για συμμετοχή σε έρευνες βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών του www.seaheartcreations.gr (π.χ. είδος συσκευής πρόσβασης στο internet, ταχύτητα, πάροχος, τι προϊόντα προτίθεστε να αγοράσετε μελλοντικά κ.α.)
ε) Πληροφορίες για συμμετοχή σε προωθητικές ενέργειες (π.χ. ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση)
Στ) Πληροφορίες για υπηρεσίες rss feed, social media sharing κ.α. Όπως κινητό ή σταθερό τηλέφωνο, I.P. address, προφίλ σε social media κ.α.

Cookies και Web beacons
Για τη δική σας καλύτερη εξυπηρέτηση και προκειμένου να βελτιώσουμε την εμπειρία περιήγησης και χρήσης του www.seaheartcreations.gr, χρησιμοποιούμε μικρά αρχεία αναγνώρισης (πακέτα αλφαριθμητικών δεδομένων), γνωστά ως cookies. Αυτό γίνεται για δική σας διευκόλυνση ώστε να μη χρειάζεται να πληκτρολογείτε συνεχώς τα στοιχεία σας και για άμεση πρόσβαση αφού η αναγνώρισή σας μπορεί να γίνεται αυτόματα από το σύστημα. Τα cookies αφενός είναι απαραίτητα γιατί βελτιώνουν τη λειτουργία του site κάνοντας το πιο «έξυπνο» και φιλικό, αφετέρου δεν επηρεάζουν τη λειτουργία του δικού σας υπολογιστή, ενώ διαγράφονται αυτόματα κάθε φορά που κάνετε αποσύνδεση ή βγαίνετε από το site.
Τα Web beacons, γνωστά ως τεχνολογία single pixel ή clear gif ή action tags, ενδέχεται να χρησιμοποιούνται από το www.seaheartcreations.gr για ερευνητικούς και στατιστικούς λόγους. Αυτή η τεχνολογία μας δείχνει ποιοι επισκέπτες έκαναν κλικ σε κάποιο σύνδεσμο ή banner, ή ποιοί επισκέπτες ανταποκρίθηκαν σε κάποιο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή newsletter. Tα Web beacons συνεργάζονται με τα cookies, με απώτερο στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας και της χρηστικότητας της ιστοσελίδας. Εάν δε θέλετε να γίνεται χρήση των cookies μπορείτε να παραμετροποιήσετε τον web browser που χρησιμοποιείτε ώστε να μην επιτρέπεται η εγκατάστασή τους στο σκληρό σας δίσκο.

Περιοδικές Αλλαγές
Η διαχειρίστρια εταιρεία του seaheartcreations.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους της παρούσας δήλωσης χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Για το λόγο αυτό προτείνεται η περιοδική και σε τακτά διαστήματα ανάγνωση των παρόντων όρων, για τυχόν αλλαγές, τροποποιήσεις ή επεκτάσεις. Το ίδιο ισχύει και για τις αλλαγές που πραγματοποιούνται στη δομή και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, για τη βελτίωση της λειτουργικότητας της και πάντα σύμφωνα με την εμπορική πολιτική του ηλεκτρονικού καταστήματος.